Blog Hoàng Hữu

Thiết lập cấu hình bảo mật email trên Kaspersky Antivirus

17:55 - 21/03/2022

Thiết lập cấu hình bảo mật email trên Kaspersky Antivirus

I. Bật và tắt Bảo vệ mối đe dọa email (thư điện tử) trong Kaspersky Antivirus

Cấu hình bảo mật email trên Kaspersky

Cấu hình bảo mật email trên Kaspersky

Để bật hoặc tắt thành phần Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử:

 1. Trong cửa sổ chính, nhấp vào nút Cấu hình.
 2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Bảo vệ mối đe dọa thiết yếu → Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử.
 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn muốn bật Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử, chọn hộp kiểm Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử.
  • Nếu bạn muốn tắt Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử, xóa hộp kiểm Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử.
 4. Lưu các thay đổi.

II. Thay đổi cấp độ bảo mật email trong Kaspersky Antivirus

Cấu hình bảo mật email trên Kaspersky

Cấu hình bảo mật email trên Kaspersky

Để thay đổi cấp độ bảo mật email:

 1. Trong cửa sổ chính, nhấp vào nút Cấu hình.
 2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Bảo vệ mối đe dọa thiết yếu → Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử.
 3. Trong mục Cấp độ bảo mật, thực hiện một trong những hành động sau:
  • Nếu bạn muốn cài đặt một trong những cấp độ bảo mật email được thiết lập sẵn (CaoKhuyên dùng, hoặc Thấp), sử dụng thanh trượt để chọn.
  • Nếu bạn muốn thiết lập một cấp độ bảo mật tùy chỉnh, nhấn nút Cấu hình và nhập thiết lập tùy chỉnh của bạn trong cửa sổ Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử được mở ra.
  • Sau khi bạn thiết lập một cấp độ bảo mật email tùy chỉnh, tên của cấp độ bảo mật trong mục Mức độ bảo mật sẽ được chuyển thành Tùy chỉnh.
  • Nếu bạn muốn thay đổi cấp độ bảo mật email thành Khuyên dùng, nhấn nút Theo mặc định.
 4. Lưu các thay đổi.

III. Thay đổi hành động xử lý các email bị nhiễm virus trong Kaspersky Antivirus

Cấu hình bảo mật email trên Kaspersky

Cấu hình bảo mật email trên Kaspersky

Để thay đổi hành động xử lý các email bị nhiễm:

 1. Trong cửa sổ chính, nhấp vào nút Cấu hình.
 2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Bảo vệ mối đe dọa thiết yếu → Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử.
 3. Trong mục Hành động khi phát hiện mối đe dọa, chọn hành động mà Kaspersky Endpoint Security sẽ thực hiện khi phát hiện một email bị nhiễm:
  • Khử mã độc; xóa nếu khử mã độc thất bại.

   Nếu tùy chọn này được chọn, thành phần Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử sẽ tự động khử mã độc cho tất cả các email bị nhiễm mã độc được phát hiện. Nếu khử mã độc thất bại, thành phần Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử sẽ xóa các email bị nhiễm mã độc.

  • Khử mã độc; chặn nếu khử mã độc thất bại

   Nếu tùy chọn này được chọn, thành phần Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử sẽ tự động khử mã độc cho tất cả các email bị nhiễm mã độc được phát hiện. Nếu khử mã độc thất bại, thành phần Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử sẽ chặn các email bị nhiễm mã độc.

  • Ngăn chặn.

   Nếu tùy chọn này được chọn, thành phần Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử sẽ tự động chặn tất cả các email bị nhiễm mà không cố gắng khử mã độc cho chúng.

 4. Lưu các thay đổi.

IV. Quét các tập tin hỗn hợp được đính kèm email trong Kaspersky Antivirus

Cấu hình bảo mật email trên Kaspersky

Cấu hình bảo mật email trên Kaspersky

Để thiết lập quét các tập tin hỗn hợp được đính kèm email:

 1. Trong cửa sổ chính, nhấp vào nút Cấu hình.
 2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Bảo vệ mối đe dọa thiết yếu → Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử.
 3. Nhấn nút Cấu hình → Cửa sổ Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử sẽ được mở ra.
 4. Chọn thẻ Tổng quát.
 5. Thực hiện hành động sau trong mục Quét các tập tin hỗn hợp:
  • Nếu bạn muốn thành phần Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử bỏ qua các tập nén được đính kèm email, hãy xóa hộp kiểm Quét tập tin đính kèm.
  • Nếu bạn muốn thành phần Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử bỏ qua các tập tin định dạng Office được đính kèm email, hãy xóa hộp kiểm Quét các tập tin đính kèm có định dạng Office.
  • Nếu bạn muốn Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử bỏ qua các tập tin đính kèm email lớn hơn N megabyte, hãy chọn hộp kiểm Không quét tập tin nén lớn hơn N MB. Nếu bạn chọn hộp kiểm này, hãy quy định kích cỡ tập nén tối đa trong trường đối diện tên của hộp kiểm.
  • Nếu bạn muốn thành phần Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử quét các tập tin đính kèm email cần nhiều hơn N giây để quét, hãy xóa hộp kiểm Không quét tập tin nhiều hơn N giây.
 6. Lưu các thay đổi.

V. Lọc các tập tin đính kèm email trong Kaspersky Antivirus

Cấu hình bảo mật email trên Kaspersky

Cấu hình bảo mật email trên Kaspersky

Chức năng lọc tập tin đính kèm không được áp dụng cho các email gửi đi.

Để thiết lập bộ lọc tập tin đính kèm:

 1. Trong cửa sổ chính, nhấp vào nút Cấu hình.
 2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Bảo vệ mối đe dọa thiết yếu → Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử.
 3. Trong mục Mức độ bảo mật, nhấn nút Cấu hình → Cửa sổ Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử sẽ được mở ra.
 4. Trong cửa sổ Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử, chọn thẻ Lọc tập tin đính kèm.
 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn không muốn thành phần Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử lọc các tập tin đính kèm email, chọn Vô hiệu lọc.
  • Nếu bạn muốn thành phần Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử đổi tên các tập tin đính kèm email thuộc loại cụ thể, chọn Đổi tên tập tin nén đính kèm của loại đã chọn.
  • Nếu bạn muốn thành phần Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử xóa các tập tin đính kèm email thuộc loại cụ thể, chọn Xóa tập tin nén đính kèm của loại đã chọn.
 6. Nếu bạn đã chọn Đổi tên tập tin nén đính kèm của loại đã chọn hoặc Xóa tập tin nén đính kèm của loại đã chọn ở bước trước, hãy chọn hộp kiểm đối diện các loại tập tin tương ứng.
 7. Lưu các thay đổi.